Villkor

Välkommen till plinko-se.top! Dessa användarvillkor styr din användning av vår webbplats. Genom att använda vår webbplats samtycker du till att följa och vara bunden av dessa villkor. Om du inte godkänner något av villkoren ber vi dig att avstå från att använda våra tjänster.

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa användarvillkor när som helst och utan föregående meddelande. Det är ditt ansvar att regelbundet granska dessa villkor för eventuella ändringar.

Immateriella rättigheter

Allt material på plinko-se.top, inklusive men inte begränsat till text, bilder, logotyper, grafik och programvara, tillhör plinko-se.top och är skyddat av gällande upphovsrättslagar. All användning, kopiering eller distribution av materialet är strängt förbjudet utan vårt skriftliga medgivande.

Varumärken och logotyper som används på webbplatsen tillhör respektive ägare och används endast för identifieringsändamål. Ingen annan rätt ges till någon annan genom att använda webbplatsen.

  • Du får inte modifiera, distribuera, publicera, överföra, sälja eller skapa härledda verk från något material på webbplatsen utan vårt skriftliga medgivande.
  • Du får inte använda webbplatsen på sätt som bryter mot gällande lagar eller regler.
  • Du får inte använda webbplatsen för att skicka oönskad eller olaglig kommunikation.

Ansvarsfrihet

Information och material på webbplatsen tillhandahålls 'som det är' utan någon form av garanti, varken uttrycklig eller underförstådd. Vi strävar efter att tillhandahålla korrekt och uppdaterad information, men vi kan inte garantera dess noggrannhet eller fullständighet.

Du använder webbplatsen på egen risk. Vi frånsäger oss allt ansvar för eventuella skador som kan uppkomma genom din användning av webbplatsen.

Externa länkar

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av oss. Vi har inget ansvar för innehållet på dessa webbplatser och tar inte ansvar för skador eller förluster som kan uppstå genom användningen av dessa länkar.

  • Du besöker externa länkar på egen risk.
  • Vi rekommenderar att du läser igenom och godkänner de gällande användarvillkoren för externa webbplatser innan du använder dem.